Lejonhuvad

         Foton

Om rasen

Troligen är det England som rasen härstammar från. Rasen har troligen funnits i ett tjugotal år. I England togs den upp i standarden den 1 mars 2002.

Ursprung: Vi har inga uppgifter på exakt hur rasen kommit fram men det är troligen en mutation eftersom den skiljer sig från övriga långhårsraser.

Till Norden: I Finland har man haft den sedan slutet av 1980-talet och i Sverige har den funnits under många år och troligen likadant i Danmark. Troligen är det den ras som har största förekomsten i landet då den tas upp i Nordisk kaninstandard. När det gällt andra raser har de endast haft en ringa förekomst när de fått standardbeskrivning. Från den 1 oktober 2003 är den godkänd i Nordisk Kaninstandard.

Rasprägel och kroppsform: Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmonera med kroppsstorleken. Idealet är 6-7 cm.

Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmonera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna är fylliga och nosprofilen lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens. halsen är kort.

Bröstet är brett och fast och ryggen med god muskelansättning.
Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge och sedan i en jämn båge som slutar vid svansroten.

Benen är kraftiga och raka som åtskilda bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå stadigt på sina tassar. Bakbenen ska vara kraftiga och bäras parallellt med kroppen. Låren är muskulösa.
Svansen skall vara välutvecklad, rikt behårad och bäras mot bakkroppen.

Pälsen: Ryggen, magen, nosen, öronen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är normalhårig. Kinderna, pannan, nacken och bröstet är långhårigt. Hos ungdjuren fortsätter långhårigheten från bröstet ner utmed nedre delen av sidorna och runt bakpartiet. Hårlängden inom de långhåriga partierna bör vara mellan 5-8 cm.
Lejonmanen börjar växa direkt som på alla andra kaninraser med de långhåriga partierna förblir hårlösa tills kaninen är 8-10 dagar. De långa håren växer onormalt långsamt men har vuxit förbi de normalhårade när djuren är 8 veckor gamla.

Allmänt: Rasen har funnits i landet under minst 10 år och det finns många uppfödare som har den. När det inte funnits någon standard har man kanske avlat mera på färger än på andra också viktiga egenskaper. Det finns idag många olika färger och framförallt de som inte passar någon standard. Vi behöver nu många seriösa uppfödare som avlar på ett fåtal färger och får såväl färg, teckning som päls att överensstämma med standardbeskrivningen. 
Då kan rasen få ett stort intresse.

Färg: Rasen är godkänd i envar i Nordisk kaninstandard beskriven pälsfärg. Vit finns som rödögd (albino) och blåögd variant.
Teckning: Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar. 

De färgvarianter vi har just nu är:

 White zobel brun

Zobel brun

Svart

Japantecknad gul/svart

Japantecknad blå/gul

Viltgul

Rysstecknad zobel blå

Rysstecknad zobel brun

     
     
     
     


   

All rights reserved Sandåsen's
copyright © Monica 2012