Utställning


Utställningsklasser vid kaninutställning
källa: Nordisk Kaninstandard

Klass A: Vuxna djur (enskilda, stammar och grupper)
Djuren skall vid bedömningen vara minst sex månader gamla. De kan indelas i stammar, grupper och enskilda djur. En stam består av två honor och en hane. Stam eller grupp skall innehålla samma ras, färg-, teckning och strukturvariant. Grupp består av tre honor eller tre hanar.

Klass B: Ungdjur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla och får ställas ut som ungdjur ända fram till sju månader. Stambokförda kaniner får inte ställas ut i denna klass.

Klass C: Enskilda kaniner som tävlar i konkurrens med varandra.

Klass D: Avkastningsbedömning (hona med ungar).
Ungarna skall vara minst 35 och högst 56 dagar gamla. Ungarna behöver inte vara märkta i vänster öra.

Klass E: Familjegrupp (mor eller far med minst fem avkomlingar).

Klass F: Kollektioner (fyra kaniner av samma ras och färg-, päls- eller teckningsvariant).
Kollektionen kan bestå av både vuxna och ungdjur.

Klass G: Elitgrupp (fyra djur oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön, ålder och men de ska vara minst fyra månader).

Klass K: Produkter (framställda handarbeten).

Klass M: Ungdjursgrupp (tre-fem ungdjur som är minst sex och högst tolv veckor gamla på bedömningsdagen. De skall kunna placeras i ett utställningsfack).

Dessa färgvarianter har vi.......

Färger med viltanlag
 • Viltgrå (AA BB CC DD GG)
 • Järngrå (AA BeB CC DD GG)
 • Viltsvart (AA BeBe CC DD GG)
 • Viltgul (AA bb CC DD GG)
 • Viltblå (Perle Egern) (AA BB CC dd GG)
 • Viltröd (Harfärgad) (AA BB CC DD GG y1y2y3)
 • Schwarzgrannen (a.chi a.chi bb CC DD GG)
Enfärgade
 • Svart (Alska) (AA BB CC DD gg)
 • Blå (AA BB CC dd gg)
 • Vit (aa .. .. .. .. )
Enfärgad med slöja
 • Rödbrun (madagskar) (AA bb CC DD gg)
 • Gulbrun (isabella) (AA bb CC dd gg)
Teckningar
 • Manteltecknad, svart (AA BB CC DD gg Kk)
 • Japantecknad svart/gul (AA bj.bj CC DD GG)
 • eller (AA bj.bj CC DD gg)
 • Holländsk teckning (svart) (AA BB CC DD gg s1.s2.s3)
 • White, svart (a.chi,a.chi BB CC DD g0.g0)
 • Tan, svart (AA BB CC DD g0.g0 y1y2y3Ö)
 • Rysk kanin, svart (an.an BB CC DD gg)
 • Zobel, mörk brun (am.am BB CC DD gg)
 • Zobel, ljus brun (am.an BB CC DD gg)
 • eller zobel kan också ha kombinationen (am.a BB CC DD gg)
 • Zobel, mörk blå (am.am BB CC dd gg)
 • Zobel, ljus blå (am.an BB CC dd gg)